FAQs Complain Problems

समाचार

७६/७७

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सूचना

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सूचना

दर रेट पेश गर्ने बारे

कोरोना तथा प्रकोप व्यवस्थापनका लागि कोषमा रकम जम्मा गरी सहयोग गर्न चुरे गा पा को आह्वान ।

गा पा अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाहरुले राहत प्याकेजका लागि विवरण पठाउने सम्बन्धी सुचना ।