FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

बोल पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

Pop Up

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

दरखास्त दिने अन्तिम मिति सच्याइएकाे सम्बन्धमा

प्राविधक सहायक कर्मचारी करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचान । दोश्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७७।११।१४