FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

प्राविधक सहायक कर्मचारी करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचान । दोश्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७७।११।१४

उद्यम विकाश सहजकर्ताहरुको पाठ्यक्रम तथा परिक्षा योजना

दस्तावेज: 

लिखित परिक्षा कार्यक्रमको सूचना प्रकासित गरिएको बारे ।

दस्तावेज: 

गाउँपालिका अलस अभ्यासहरुको संगालोमा चुरे गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन उत्कृष्ट

असल अभ्यासको संलालो ।

दस्तावेज: