FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियाको लागि सहायता कक्ष स्थापना सम्बन्धि सूचना

भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियाको लागि सहायता कक्ष स्थापना सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

सेवा करार पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना (स्वास्थ्य)

सेवा करार पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना (स्वास्थ्य)

दस्तावेज: 

निति तथा कार्यक्रम २०७८।०७९

औषधी तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि फर्म स्वीकृत भएको सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।