FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियाको लागि सहायता कक्ष स्थापना सम्बन्धि सूचना

भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियाको लागि सहायता कक्ष स्थापना सम्बन्धि सूचना
आज मिति २०७९/०१/१४ गते का दिन यस चुरे गाउँपालिका भित्र भवन निर्माण कार्य लाई सहज र सरल बनाइ गाउँपालिकाको भवन निर्माण अनुमति प्रक्रिया र भवन मापदण्डका साथै भवन निर्माण संहिताको प्रभावकारी कार्यन्वयनका निमित्त आवश्यक जानकारीमा सबैको पहुँच पुगाउने उद्धेश्यले यस कार्यालयको प्रशासनिक भवनमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ |
सेवाहरु:
१. सुरक्षित भवन निर्माण सम्बन्धि प्राविधिक सुझाव र आवश्यक जानकारी |
२. भवन निर्माण अनुमति, नक्सापास प्रक्रियाका मापदण्डहरु र पेस गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी |
३. सुरक्षित भवन निर्माणका लागि आवश्यक तालिम प्राप्त निर्माणकर्मीहरु को सम्पर्क |
४. ग्रामिण क्षेत्रमा निर्माण हुने “घ” वर्गका भवनहरुको नमुना नक्सा सम्बन्धि प्राविधिक सहयोग |
समय: विहान १०:०० देखि १:०० ( हरेक सोमबार र बिहिबार )

सेवा करार पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना (स्वास्थ्य)

सेवा करार पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना (स्वास्थ्य)

Pages