FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

८०/८१ 05/09/2024 - 17:11 PDF icon pipe notice.pdf

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

८०/८१ 05/07/2024 - 16:27 PDF icon pashu.pdf

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । (प्रकाशित मिति २०८१।०१।२५)

८०/८१ 05/07/2024 - 11:52 PDF icon bid notice.pdf

तरकारी खेतीका लागी ५० प्रतिशत अनुदानमा प्लास्टिक टनेलको दररेट पेश गर्ने बारे ।

८०/८१ 05/06/2024 - 11:37 PDF icon agri.pdf

अनुमानित बजार दर रेट उपलब्ध गराइ दिने बारे

८०/८१ 04/30/2024 - 12:13 PDF icon dar ret.pdf

कवाडीकर पून प्रयोग हुने सामान संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

८०/८१ 04/03/2024 - 09:47 PDF icon कवाडी कर.pdf

कवाडी कर / पून प्रयोग हुने सामान संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्वन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०४/१६

८०/८१ 08/01/2023 - 11:17 PDF icon कवाडी कर २०८०।८१.pdf

जीवजन्तु तथा जीवजन्तुजन्य पदार्थ निकासी गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्वन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०४/१६

८०/८१ 08/01/2023 - 11:16 PDF icon जीवजन्तु कर २०८०।८१.pdf

विज्ञापन कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना। प्रथम पटक प्रकासित मितिः २०८०/०४/१६ गते

८०/८१ 08/01/2023 - 11:15 PDF icon विज्ञापन कर २०८०।८१.pdf

नदि जन्य पदार्थको विक्रि शुल्क संकलनका लागि विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना (ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा) ।

८०/८१ 07/31/2023 - 16:36 PDF icon CamScanner 07-31-2023 16.32.pdf

Pages