FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

औषधी तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि फर्म स्वीकृत भएको सम्बन्धमा ।

७७/७८ 12/29/2021 - 07:34

दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७७/७८ 12/12/2021 - 11:21 PDF icon दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।.pdf

बोल पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 06/21/2021 - 14:14

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 04/06/2021 - 13:16 PDF icon drugs.pdf

प्राकृति श्रोत उपयोग कार्यको ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना । (तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/०६/०९

७७/७८ 09/29/2020 - 16:54

सम्झौता गर्न आउने बारे (Back Hoe Loader)

७७/७८ 09/25/2020 - 15:24

Back Hoe Loader को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७७/७८ 09/14/2020 - 10:37

Back Hoe Loader खरिद सम्बन्धि सुचना ।

७७/७८ 08/09/2020 - 12:45 PDF icon जेसिवि लोडर.pdf

प्राकृतिक श्रोत उपयोग कार्यको ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सुचना ।

७७/७८ 08/09/2020 - 12:43 PDF icon प्राकृतिक श्रोत ठेक्का.pdf

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सूचना

७६/७७ 04/30/2020 - 11:27

Pages