FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सूचना

७६/७७ 04/30/2020 - 11:27

दर रेट पेश गर्ने बारे

७६/७७ 04/16/2020 - 18:58

बोल पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

७६/७७ 10/16/2019 - 16:28 PDF icon tendar.pdf

दर भाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

७६/७७ 09/26/2019 - 09:19

बोल पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

७६/७७ 07/31/2019 - 18:04 PDF icon inv bid 1.pdf

बोल पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

७६/७७ 07/31/2019 - 18:02 PDF icon inv bid 1.pdf

बोल पत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना ।

७५/७६ 04/12/2019 - 10:07 PDF icon invitation for the bids 2.pdf

बोल पत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना ।

७५/७६ 04/12/2019 - 10:06 PDF icon invitation for the bids 1.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना ।

७५/७६ 03/05/2019 - 17:36

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना ।

७५/७६ 02/26/2019 - 09:56 PDF icon एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सुचना pfd.pdf

Pages