FAQs Complain Problems

समाचार

८०/८१

जिबजन्तु तथा जिबजन्तु जन्य पदार्थ निकासी गर्न कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी बोलपश्र आह्वानको सुचना (2081-04-06)

Supply and Delivery of Galvanized 8 mtr steel Tubular Pole (published date : 2081.03.14)

दस्तावेज: 

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (प्रकाशित मिति: २०८१।०३।१२)

दस्तावेज: 

कवाडीकर पून प्रयोग हुने सामान संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।(प्रकाशित मिति २०८१।०३।१२)

दस्तावेज: 

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (प्रकाशित मिति: २०८१।०३।१२)

दस्तावेज: