FAQs Complain Problems

समाचार

७९-८०

सेवा करार पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

सर्वेक्षक पदको अन्तिम नतिजा तथा सिफारिस सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ।

दस्तावेज: 

अमिन पदको अन्तिम नतिजा तथा सिफारिस सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ।

दस्तावेज: 

INVITATION FOR THE BIDS (Date of Publication : 2080/01/19)

दस्तावेज: 

प्राविधिक सहायक स्तर पाँचौ सर्वेक्षक र सहायक स्तर चौथो अमिन पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित तथा मौखिक परिक्षा को मिति तोकिएको सूचना ।

दस्तावेज: