FAQs Complain Problems

विदेशी नागरिकको जन्म दर्ता गर्न मिल्दछ ?

बच्चा नेपालमा जन्मेको हो भने मिल्छ ।