FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

उन्नत बीउ माग पेश गर्ने बारे सूचना ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति सच्याइएकाे सम्बन्धमा

प्राविधक सहायक कर्मचारी करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचान । दोश्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७७।११।१४

उद्यम विकाश सहजकर्ताहरुको पाठ्यक्रम तथा परिक्षा योजना

दस्तावेज: 

लिखित परिक्षा कार्यक्रमको सूचना प्रकासित गरिएको बारे ।

दस्तावेज: