FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियाको लागि सहायता कक्ष स्थापना सम्बन्धि सूचना

भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियाको लागि सहायता कक्ष स्थापना सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

सेवा करार पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना (स्वास्थ्य)

सेवा करार पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना (स्वास्थ्य)

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

पत्र पत्रिकामा प्रकाशित सूचना तथा सन्देशको रकम भुक्तानी सम्बन्धमा ।

वडा नं. ३ को प्रशासनिक भवन निर्माणका लागी दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना ।