FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिदका लागि दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित २०७९।०३।०६)

दस्तावेज: 

वडा नं. ४ को प्रशासनिक भवन निर्माणका लागी E-Bid मार्फत बोलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

दस्तावेज: 

औषधी तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि फर्म स्वीकृत भएको सम्बन्धमा ।

दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

बोल पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।