FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोल पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

प्राकृति श्रोत उपयोग कार्यको ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना । (तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/०६/०९

सम्झौता गर्न आउने बारे (Back Hoe Loader)

Back Hoe Loader को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना